Nota de Informare

privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Dl. Senator Irineu Ambrozie Darău, cu ocazia utilizării formularelor pentru strângerea informațiilor în vederea implicării cetățenilor în acțiuni de interes public în județul Brașov și în țară și în vederea comunicării transparente a acțiunilor parlamentare și politice
Versiunea 1.0 din 01 mai 2022
1. DATE DESPRE OPERATORUL DE DATE

Dl. Senator Irineu Ambrozie Darău, sunt operator de date cu caracter personal în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și al Legii nr. 190/2018.

Dacă aveți întrebări despre această notificare sau pentru mai multe informații despre modul în care utilizăm datele dvs. sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la:

Senator Irineu Ambrozie Darău:

Piața George Enescu nr.2, Brașov, județul Brașov

Email: irineu.darau@senat.ro

Telefon: +40790101317

2. SCOPUL COLECTĂRII

În calitate de politician și de cetățean activ, în prezent Senator ales, am obligația de a cunoaște, asista și implica locuitori ai județului Brașov și cetățeni ai țării în acțiuni de interes public ce privesc direct viitorul și calitatea vieții acestora.

În acest sens și având în vedere interesul public, doresc să colectez date personale de contact – de la locuitori, de la reprezentanții societății civile sau de la votanți și membri ai partidului USR PLUS – în vederea identificării nevoilor și interesului de implicare al acestora, dar și în vederea comunicării transparente către ei a acțiunilor parlamentare și politice pe care le întreprind.

3. CATEGORII DE DATE CU CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate (persoanei fizice). Acestea sunt doar date furnizate direct de dumneavoastră (email, telefon, nume, prenume și/sau adresă poștală).

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastră prin trimiterea unuia dintre următoarele formulare:

 

Temeiul juridic al prelucrării:

Temeiul colectării și prelucrării  acestor date personale  este interesul public în temeiul art.6 alin 1. Lit e) din GDPR

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Nume și Prenume, adresa de email, adresă poștală și/sau numărul de telefonDe ce solicităm aceasta categorie de date?Interes legitim: menținerea contactului cu furnizorul de informații ce dorește colaborare privind acțiuni de interes public

Luarea unor decizii automate și crearea de profiluri

Nu creăm profiluri, însă putem efectua prelucrări de date personale în mod automat.

Transferul datelor catre terti:

Dl. Senator Irineu Ambrozie Darău nu va vinde și nu va transfera niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal către alte entități. 

Durata prelucrării, Retentia datelor:

Datele dumneavoastră personale nu vor fi păstrate mai mult de 35 de luni de la data trimiterii de către dumneavoastră a formularului. După cele 35 de luni, datele personale vor fi șterse ireversibil.

4. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN DOMENIUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Puteți exercita oricare dintre aceste drepturi ale persoanei vizate

Drepturi Descriere
Dreptul de a fi informat Aveți dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor dvs. personale.
Dreptul de acces Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem. 
Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră Aveți dreptul de a solicita corectarea informațiilor incorecte sau incomplete pe care le deținem despre dvs.
Dreptul de a fi uitat În anumite circumstanțe puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deținem. Există unele date cu caracter personal care trebuie păstrate conform obligațiilor noastre legale și alte date cu caracter personal pentru care putem avea un interes legitim să le păstrăm.
Dreptul la restricționarea prelucrării Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când contestați exactitatea datelor sau când datele au fost prelucrate în mod ilegal.
Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul de a transfera datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem către o organizație terță parte și puteți solicita să le furnizăm într-un format care poate fi citit automat.
Dreptul de a se opune prelucrării Aveți dreptul absolut de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal 

Dacă prelucrăm datele dvs. pe baza „intereselor legitime” sau „a unei sarcini desfășurate în interes public”, atunci aveți dreptul să vă opuneți a vă folosi datele în acest mod. 

Acest drept nu este absolut și putem continua să prelucrăm datele dacă putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare.

Luarea deciziilor individuale automatizate, inclusiv profilarea Aveți dreptul de a nu fi supus unei astfel de decizii sau a profilării respective în cazul în care aceasta vă creează consecințe semnificative.
Dreptul de a formula plângeri sau acțiuni Dacă sunteți nemulțumit de modul în care am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal atunci aveți dreptul de a vă plânge la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecata.
5. FORMULAREA UNEI PLÂNGERI

Dacă, după ce ați adresat solicitarea către operator utilizând ca date de contact: Piața George Enescu nr.2, Brașov, județul Brașov, Email: irineu.darau@senat.ro, Telefon: +40790101317, sunteți nemulțumit de răspunsul primit referitor la modul în care sunt prelucrate datele dvs., atunci aveți dreptul să vă adresați atât instanței cât și la: 

 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336, București, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

+40 318.059.211

+40 318.059.212

 

Prezenta nota de informare (versiunea 1.0/01 mai 2022) poate suferi modificări sau actualizări, periodic ori de cate ori consideram necesar, întotdeauna cea mai recenta versiune fiind disponibila pe https://irineudarau.ro/politica-de-confidentialitate

Nota de Informare

privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Dl. Senator Irineu Ambrozie Darău, cu ocazia utilizării formularelor pentru strângerea informațiilor în vederea implicării cetățenilor în acțiuni de interes public în județul Brașov și în țară și în vederea comunicării transparente a acțiunilor parlamentare și politice
Versiunea 1.0 din 01 mai 2022
1. DATE DESPRE OPERATORUL DE DATE

Dl. Senator Irineu Ambrozie Darău, sunt operator de date cu caracter personal în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și al Legii nr. 190/2018.

Dacă aveți întrebări despre această notificare sau pentru mai multe informații despre modul în care utilizăm datele dvs. sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la:

Senator Irineu Ambrozie Darău:

Piața George Enescu nr.2, Brașov, județul Brașov

Email: irineu.darau@senat.ro

Telefon: +40790101317

2. SCOPUL COLECTĂRII

În calitate de politician și de cetățean activ, în prezent Senator ales, am obligația de a cunoaște, asista și implica locuitori ai județului Brașov și cetățeni ai țării în acțiuni de interes public ce privesc direct viitorul și calitatea vieții acestora.

În acest sens și având în vedere interesul public, doresc să colectez date personale de contact – de la locuitori, de la reprezentanții societății civile sau de la votanți și membri ai partidului USR PLUS – în vederea identificării nevoilor și interesului de implicare al acestora, dar și în vederea comunicării transparente către ei a acțiunilor parlamentare și politice pe care le întreprind.

3. CATEGORII DE DATE CU CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate (persoanei fizice). Acestea sunt doar date furnizate direct de dumneavoastră (email, telefon, nume, prenume și/sau adresă poștală).

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastră prin trimiterea unuia dintre următoarele formulare:

 

Temeiul juridic al prelucrării:

Temeiul colectării și prelucrării  acestor date personale  este interesul public în temeiul art.6 alin 1. Lit e) din GDPR

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Nume și Prenume, adresa de email, adresă poștală și/sau numărul de telefonDe ce solicităm aceasta categorie de date?Interes legitim: menținerea contactului cu furnizorul de informații ce dorește colaborare privind acțiuni de interes public

Luarea unor decizii automate și crearea de profiluri

Nu creăm profiluri, însă putem efectua prelucrări de date personale în mod automat.

Transferul datelor catre terti:

Dl. Senator Irineu Ambrozie Darău nu va vinde și nu va transfera niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal către alte entități. 

Durata prelucrării, Retentia datelor:

Datele dumneavoastră personale nu vor fi păstrate mai mult de 35 de luni de la data trimiterii de către dumneavoastră a formularului. După cele 35 de luni, datele personale vor fi șterse ireversibil.

4. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN DOMENIUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Puteți exercita oricare dintre aceste drepturi ale persoanei vizate

Drepturi Descriere
Dreptul de a fi informat Aveți dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor dvs. personale.
Dreptul de acces Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem. 
Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră Aveți dreptul de a solicita corectarea informațiilor incorecte sau incomplete pe care le deținem despre dvs.
Dreptul de a fi uitat În anumite circumstanțe puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deținem. Există unele date cu caracter personal care trebuie păstrate conform obligațiilor noastre legale și alte date cu caracter personal pentru care putem avea un interes legitim să le păstrăm.
Dreptul la restricționarea prelucrării Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când contestați exactitatea datelor sau când datele au fost prelucrate în mod ilegal.
Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul de a transfera datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem către o organizație terță parte și puteți solicita să le furnizăm într-un format care poate fi citit automat.
Dreptul de a se opune prelucrării Aveți dreptul absolut de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal 

Dacă prelucrăm datele dvs. pe baza „intereselor legitime” sau „a unei sarcini desfășurate în interes public”, atunci aveți dreptul să vă opuneți a vă folosi datele în acest mod. 

Acest drept nu este absolut și putem continua să prelucrăm datele dacă putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare.

Luarea deciziilor individuale automatizate, inclusiv profilarea Aveți dreptul de a nu fi supus unei astfel de decizii sau a profilării respective în cazul în care aceasta vă creează consecințe semnificative.
Dreptul de a formula plângeri sau acțiuni Dacă sunteți nemulțumit de modul în care am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal atunci aveți dreptul de a vă plânge la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecata.
5. FORMULAREA UNEI PLÂNGERI

Dacă, după ce ați adresat solicitarea către operator utilizând ca date de contact: Piața George Enescu nr.2, Brașov, județul Brașov, Email: irineu.darau@senat.ro, Telefon: +40790101317, sunteți nemulțumit de răspunsul primit referitor la modul în care sunt prelucrate datele dvs., atunci aveți dreptul să vă adresați atât instanței cât și la: 

 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336, București, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

+40 318.059.211

+40 318.059.212

 

Prezenta nota de informare (versiunea 1.0/01 mai 2022) poate suferi modificări sau actualizări, periodic ori de cate ori consideram necesar, întotdeauna cea mai recenta versiune fiind disponibila pe https://irineudarau.ro/politica-de-confidentialitate

Misiunea noastră e să reconstruim o țară, iar piatra de temelie pe care trebuie să o punem e educația oamenilor din România.
Irineu Darău