Activitatea continuă a cabinetului parlamentar – inițiative legislative

Inițiative:
* Total: 49
* Devenite legi: 7
_________________________________________________________________
Activitatea continuă din plenul Senatului și din cele două comisii din care fac parte și pregătirile cu colegii parlamentari pentru ele ocupă cea mai mare parte a agendei mele și a cabinetului meu, prin nivelul de detaliu în care analizăm inițiativele discutate.

Alături de sesiunile de formare legat de procedură și tehnică legislativă de la începutul mandatului, această activitate continuă a constituit o curbă de învățare puternică pentru domeniile educației și respectiv muncii și protecției sociale. Pe lângă activitatea centrată în jurul întâlnirilor formale ale Senatului, avem un flux continuu de muncă în cabinet, care se desfășoară la București.

De la începutul mandatului, am inițiat sau co-semnat 49 de inițiative legislative, aflate în varii stadii ale procesului legislativ.

Proiecte majore

Inițiativa care va permite construirea Spitalului Regional din Brașov și a infrastructurii spitalicești adiacente într-o formă extinsă.

Am demarat discuțiile cu primarul Allen Coliban și parlamentarii USR PLUS de Brașov pentru deblocarea folosirii unui teren, iar faptul că inițiativei s-au alăturat și parlamentarii de Brașov de la celelalte partide a contribuit la adoptarea sa rapidă în ambele camere și trimiterea la promulgare înainte de încheierea primei sesiuni parlamentare.

Inițiativa privind numirea directorilor interimari de către Consiliile de Administrație ale școlilor.

Am co-semnat această înițiativă a colegilor din USR PLUS, în urma unor ample dezbateri interne și după contribuții aduse pe forma depusă. Faptul că a fost adoptată înainte de încheierea sesiunii legislative e un prim pas către depolitizarea conducerii școlilor, însă cheia rămâne în organizarea rapidă a unor concursuri corecte pentru inspectori generali și directori de școli de către Ministerul Educației. Aceasta a fost ulterior retrimisă în Parlament de către Președintele Klaus Iohannis, care s-a folosit de un detaliu de tehnică legislativă, și se află încă în reexaminare la Senat, aceasta fiind camera decizională.

Optimizarea programului pilot „Masa caldă în școli”.

* Între inițiativele propuse spre dezbatere în primul an de mandat, una dintre cele mai mari realizări a fost modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 91/2021 privind Programul-pilot “Masă caldă în şcoli”, în legea de aprobare care a devenit Legea nr. 306/2021. Alături de grupul de lucru creat la nivelul USR PLUS, din care fac parte și parlamentarii Anca Dragu, Cătălin Teniță și Andrei Miftode, am reuşit să aducem substanțiale îmbunătățiri programului:
* Pentru a asigura continuitatea acestuia, l-am prelungit pentru întregul an şcolar 2021-2022, deși Guvernul îl reglementase doar pentru ultimele 4 luni din 2021;
* Pentru că, în multe şcoli, implementarea programului era afectată de lipsa de personal, am prevăzut posibilitatea suplimentării personalului la solicitarea unităţilor de învăţământ, prin angajări sau detaşări de personal de la primării, care să ajute la punerea mesei pentru copii;
* Ne-am asigurat că vor exista banii necesari pentru continuarea programului încă din ianuarie, chiar şi în eventualitatea în care bugetul de stat nu ar fi fost aprobat până atunci. Deși această lege a fost promulgată la limită de Președinte – când legea bugetului era deja în Parlament, modificările propuse de noi l-au constrâns pe ministrul Educației să modifice în Parlament legea bugetului, astfel încât să asigure banii pentru program.
* Preocuparea noastră pentru implementarea acestui proiect nu s-a limitat la activitatea din Parlament. Am contribuit inclusiv la îmbunătățirea normelor emise de Guvern:
* normele de igienă, astfel încât copiii să poată mânca în sala de clasă acolo unde nu există un spaţiu dedicat, cum cele mai multe şcoli nu au sală de masă – lucru care nu împiedică, totuși, Guvernul și autorităților locale să investească în spații noi;
* normele de aplicare a legii, astfel încât acestea să fie aliniate cu normele de igienă amintite anterior, pentru îmbunătățirea modului în care instituțiile responsabile fac raportarea rezultatelor programului și, mai ales, pentru transparentizarea raportării. Ca să existe și o asumare publică a acestor rezultate, indiferent dacă sunt, și mai ales dacă nu sunt cele așteptate.* Propunere de extindere a programului „Masa caldă în școli”.
* Împreună cu grupul de lucru, am depus un amendament la Legea bugetului de stat pentru 2022, care ar fi asigurat finanțarea pentru extinderea programului masă caldă la 30% din preșcolari și elevi. Ar fi însemnat și creșterea numărului de beneficiari la 900.000, în 2022. Ne vom lupta ca acest program să devină unul permanent și să aducă normalitatea în toate școlile din România, chiar dacă propunerea noastră a fost respinsă, deocamdată, de majoritatea din Parlament.* Concediu plătit pentru părinţii vaccinați pentru îngrijirea copiilor peste 7 ani infectați cu Covid-19, sau altă boală infectocontagioasă
* Am dorit să reparăm o nedreptate la care erau supuși atât unii copii, cât și părinții sau aparținătorii lor, vaccinați. Prevederile legale actuale nu includ posibilitatea ca un părinte sau aparținător imunizat împotriva Covid-19 să beneficieze de concediu pentru îngrijirea minorilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani, carantinați sau izolați. De aceea, am propus un concediu plătit și pentru părinții vaccinați care au copii mai mari de 7 ani infectați cu o boală infectocontagioasă și aflați în carantină sau izolare. Inițiativa așteaptă decizia finală a Camerei Deputaților, după ce a fost adoptată de Senat fără vreun vot împotrivă.

Școala după școală, de la 8 la 17

* Deși nu s-a concretizat până în prezent într-o inițiativă legislativă, acest subiect ne-a preocupat permanent, alături de „,Masă caldă în școli”, din dorința de a înțelege cât mai bine care sunt soluțiile pentru a avea și în România acest program implementat. Totul pentru a deschide posibilitatea orelor remediale, a orelor pentru excelență, a orelor care să susțină înclinațiile copiilor pe termen lung. Și, bineînțeles, să asigurăm surse de finanțare variate, care apoi să se regăsească și în alocările bugetare. Am avansat, la acest capitol, și prin consultarea mai multor organizații neguvernamentale care deja aplică cu succes astfel de programe.
* Într-un efort comun cu mai mulți parlamentari din Comisia pentru învățământ, tineret și sport din Senat, am abordat cu precădere tema educației remediale, în contextul aprobării ordonanțelor Guvernului, care au reglementat un program-pilot pe o perioadă limitată de timp. Ne dorim continuarea eforturilor comune pentru o șansă reală la educație modernă.

Eliminarea posibilității plagiatorilor de a renunța voluntar la titlul de doctor

* Prin această inițiativă, dorim să închidem o poartă care fusese larg deschisă în 2014 de Guvernul Ponta pentru ca ”doctorii” suspectați de fraudă intelectuală să poată fugi de justiție. Vrem să oprim acest lucru, iar plagiatorii să suporte legal consecințele pentru frauda comisă. Inițiativa urmează să fie dezbătută în comisii la prima cameră, după debutul sesiunii parlamentare, începând cu februarie 2022. Aceasta a primit deja avize favorabile de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social.

Alte proiecte importante

Sunt co-inițiator al mai multor proiecte, alături de alți parlamentari, unele devenite lege, altele aflate în diverse stadii ale parcursului legislativ.

Pentru educație, acestea contribuie la:

* Asigurarea accesului gratuit pentru studenți la bibliotecile universitare și central-universitare – devenită Legea nr. 9/2022
* Creșterea accesului la cărțile, manualele, ziarele și revistele electronice și în format audiobook, prin reducerea TVA de la 19% la 5% – devenită Legea nr. 291/2021
* Asigurarea accesului liber în curțile școlilor pentru copii, în afara orelor de curs
* Finanțarea universităților pe baza unor criterii clare de performanță
* Asigurarea unei mai mari previzibilități pentru studenți, prin interzicerea modificării taxelor universitare în timpul anului școlar
* Desfiinţarea contribuţiei la fondul clasei, luând această povară de pe părinți și responsabilizând statul
* Transparentizarea instituțiilor de învățământ superior, disponibilitatea informațiilor de interes public pe site-urile acestora, profilul academic public pentru conducătorii de doctorate
* Stabilirea unui număr minim de zile de școală, diferențiat pe niveluri de învățământ ( 175 – primar, 180 – gimnazial și 185 – liceal)
* Finanțarea unităților de învățământ special particular, pentru șanse mai mari la educație pentru copiii cu nevoi speciale
* Măsuri pentru popularizarea ştiinţei, prin publicarea unor calendare de activități de către inspectorate
* Recunoașterea funcției de director de extensie universitară ca funcție de conducere și alinierea la drepturile salariale corespunzătoare

În domeniul muncii și protecției sociale, inițiativele colegilor pe care le-am semnat contribuie la:

* Imprescribilitatea unor infracţiuni privind sclavia şi traficul persoanelor, devenită Legea nr. 186/2021
* Definirea nomazilor digitali – persoane care muncesc de la distanță pentru un angajator din alt stat – și simplificarea obținerii vizelor de către aceștia. Cu impact semnificativ asupra economiei românești, măsura are scopul de a atrage un număr mai mare de persoane din state terțe care să continue să muncească de la distanță, dar care să cheltuiască resurse financiare în România – devenită Legea nr. 22/2022
* Recompensă morală echitabilă pentru urmaşii sau părinții eroilor căzuţi la datorie, eliminând condiționarea pensiei de urmaș sau părinte de realizarea unori venituri mici – devenită Legea nr.278/2021
* Reducerea birocrației la acordarea alocației de stat pentru copil
* Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități pe plajele Mării Negre
* Asigurarea alocației elevilor majori din învățământul special până la terminarea liceului, așa cum primesc toți elevii din învățământul liceal și profesional

Alte inițiative ale colegilor, semnate și asumate de către mine includ:

* Eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor
* Eliminarea pensiilor speciale ale primarilor și viceprimarilor
* Desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, aparat de sinecuri
* Sancționarea dură a parlamentarilor care votează în numele altcuiva
* Utilizarea transparentă a sumelor din fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului, criterii clare de alocare și limitarea sumelor la 0.5% din cheltuielile publice
* Reintroducerea pedepsei cu închisoarea pentru evazioniști, chiar dacă aceștia achită prejudiciul, corectând o lege depusă de PSD și promulgată de președinte, ce îi scutește, în prezent, pe evazioniști de închisoare
* Publicarea numelor tuturor angajaților de la birourile parlamentare
* Obligația instituțiilor publice de a asigura mijloace de plată online a impozitelor și taxelor
* Acordarea de zile libere plătite românilor, pentru exercitarea dreptului de vot, în România sau în afara țării
* Asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix
* Extinderea asigurării profesionale a medicilor pe frontul Covid-19
* Asigurarea integrității şi transparenţei în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice şi prevenirea corupției instituţionale, prin aplicarea criteriilor de integritate inclusiv funcţionarilor cu contract de muncă sau de management
* Restricționarea condamnaţilor penal şi colaboratorilor Securităţii de la conferirea unor decoraţii ale României
* Posibilitatea ca UAT-urile să contracteze împrumuturi de la Trezorerie, în contextul problemelor generate de criza energetică
* Redistribuirea a 3% din taxele de la jocurile de noroc pentru conservarea, restaurarea şi consolidarea monumentelor istorice
* Folosirea mijloacelor video deţinute de terţi pentru constatarea contravenţiilor
* Creșterea protecţiei vieţii şi a integrităţii fizice a participanţilor la trafic, prin condiționarea obținerii sau recuperării permisului de urmarea cursurilor de conducere defensivă și prim-ajutor
* Obligativitatea monitorizării hidrogenului sulfurat și a altor substanțe cu impact semnificativ asupra sănătății și informarea populației din zonele poluate sau în episoadele de poluare cu aceste substanțe
* Îmbunătățirea legii pentru protecția persoanelor cu dizabilități – reducerea birocrației excesive și mărirea cuantumului indemnizației, în funcție de fiecare dizabilitate
* Eliminarea remunerației nejustificate a membrilor din Consiliile consultative ale agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă
* Reincriminarea unor infracțiuni ce vizează protecția mediului, cum ar fi diverse lucrări efectuate fără autorizație, după ce PSD le-a dezincriminat
* Desfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Alimentare, care nu își justifică existența decât ca aparat de sinecuri
* Obligația autorităților locale de a pune la dispoziţie documente în format editabil, în scopul transparentizării și eficientizării dezbaterii publice
* Recunoașterea vechimii în muncă și de specialitate pentru medicii de familie, ca aceștia să poată dovedi vechimea în muncă la concursurile pentru funcții în instituții publice
* Reducerea de la 50 de ani la 5 ani a perioadei pentru arhivarea documentelor financiar-contabile și ale statelor de salarii de către societățile comerciale
* Obligația Comitetului Olimpic și Sportiv Român de a publica pe site-ul propriu sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
* Evitarea blocajelor în spețele privind tutela minorilor, prin degrevarea parțială de atributii a judecătoriilor și investirea instanței de judecată, care să comunice întregul dosar autorității tutelare/direcției generale de asistență socială și protecția copilului, pentru efectuarea cercetărilor și a unui raport pe baza căruia instanța de judecată să poată decide
* Includerea copiilor vitregi ai victimelor regimului comunist în categoria beneficiarilor de drepturi compensatorii

Control parlamentar

De la începutul mandatului, am adresat 30 de întrebări și interpelări, pe varii subiecte:

* Cele mai multe au fost adresate Ministerului Educației, prin care am verificat stadiul diverselor angajamente publice și am solicitat asumări de termene și obiective concrete. Printre subiectele verificate se numără finanțarea educației în 2022, finanțarea programului remedial „Școala după școală”, stadiul planurilor-cadru, organizarea concursurilor de inspectori generali, achiziția de echipamente necesare predării online, publicarea raportului Ministerului Educației privind transparența decizională pentru anul 2020, introducerea disciplinei modulare „Educație pentru viață”, realizarea Registrului Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studiu, organizarea concursurilor pentru inspectori, desfășurarea disciplinelor „O istorie a comunismului din România”, „Istoria evreilor. Holocaustul”, „Istoria minorităților naționale din România” și „Istoria şi tradiţiile minorităţii rrome”;

De la începutul mandatului, am avut peste 70 de apariții la televiziuni naționale și locale.

Cele mai dezbătute teme ale primului an țin de aspecte ale educației, etica și morala sistemului educațional, dar și numeroase aspecte curente ale politicii românești.

Misiunea noastră e să reconstruim o țară, iar piatra de temelie pe care trebuie să o punem e educația oamenilor din România.
Irineu Darău