Activitatea în Comisia de Învățământ, Tineret și Sport

De la începutul mandatului, sunt Secretar al Comisiei de Învățământ, Tineret și Sport, în linie cu prioritatea primordială pe care mi-am asumat-o, de a contribui la îmbunătățirea sistemului de educație. Cum Senatul este cameră decizională pentru problemele care țin de organizarea generală a sistemului de educație, inițiativele din această sferă nu sunt supuse termenului de adoptare tacită. Astfel, avem ocazia să echilibrăm nevoia de stabilitate legislativă cu remedierea unor probleme legislative urgente cu care se confruntă sistemul de educație. 

În cele 6 luni de mandat, am avut prezență de 100% în cele 27 de ședințe ale Comisiei de Învățământ, în care au fost discutate peste 50 de inițiative legislative pentru raport sau pentru aviz, la care se adaugă 10 comunicări ale Comisiei Europene. 

Raportul comisiei este instrumentul care determină, de multe ori, forma finală a unei inițiative, prin includerea de amendamente, și reprezintă propunerea Comisiei de rezoluție supusă ulterior votului plenului Senatului. Prin avizele emise, Comisia examinează prin prisma intereselor învățământului inițiativele trimise pentru raport la alte comisii, cu o contribuție limitată asupra formei sau oportunității unei inițiative. 

Cabinetul meu analizează temeinic toate inițiativele legislative de pe ordinea de zi a comisiei, adesea pe spețe complexe și cu tangențe în alte domenii. În fiecare săptămână, discutăm toate inițiativele de pe ordinea de zi, împreună cu toți parlamentarii USR PLUS din comisiile de învățământ, iar ori de câte ori e nevoie adăugăm alinierile atât cu partenerii sociali, cât și cu partenerii politici. Acest efort continuu în pregătirea comisiei este crucial, pentru a ne asigura că toate inițiativele care ajung să fie votate în plen sunt suficient de bune pentru a deveni legi.  

Discuțiile din interiorul comisiei sunt adesea complexe și înglobează diferitele roluri pe care le îndeplinim în Parlament. Câteva dintre dezbaterile mai intense au fost axate pe: 

  • Schimbarea modalității de numire a directorilor interimari prin alegerea de către Consiliile de Administrație a școlilor, inițiativă USR PLUS pe care am co-semnat-o. Dezbaterile și efortul de îmbunătățire au fost intense încă dinainte de depunere, iar după parcursul rapid prin Camera Deputaților, adoptarea unui raport favorabil în Comisia de Învățământ din Senat a permis validarea în plen și transmiterea către promulgare înainte de finalul sesiunii legislative, necesar pentru ca inițiativa să poată fi aplicată înainte de noul val de interimate din august. 
  • Legile de aprobare a OUG-urilor pe programele pilot remediale Școală după Școală. După o serie de discuții axate pe propunerile de amendamente ale Ministerului Educației și ale membrilor comisiei, concluzia, în acest caz, a fost că riscurile unei acțiuni rapide din partea comisiei asupra programului crucial pentru recuperarea pierderilor din pandemie ar justifica o solicitare către Ministerul Educației de a reglementa continuarea programului printr-un nou OUG. 
  • Suspendarea cadrelor didactice urmărite penal pentru fapte sexuale. Această inițiativă a colegilor de coaliție a necesitat muncă intensă pentru integrarea observațiilor Consiliului Legislativ și pentru corelarea cu Codul Muncii, amendamentele fiind agreate în unanimitate în ședință, cu scurt timp înainte de îndeplinirea termenului de adoptare tacită, aplicabil în acest caz. 
  • Legea de aprobare a OUG 22/2021 pentru recunoașterea programelor integrate realizate în parteneriat între universități române și universități din Spațiul European al Învățământului Superior și recunoașterea diplomelor comune. Am contribuit la susținerea amendamentelor depuse de colegii din USR PLUS, prin care se va garanta un procent minim de reprezentare a studenților în sistemele interne de asigurare a calității, precum și cele care privesc finanțarea școlilor, încă de la autorizare, indiferent de forma de organizare, pentru a ne asigura că principiul prin care banii urmează elevul este întotdeauna aplicat. 

La acestea se adaugă 

  • o serie de alte măsuri trecute către plenul Senatului, precum consfințirea funcționării UEFISCDI în forma actuală, sau pentru facilitarea accesului la vize pentru elevi și studenți străini de origine română; 
  • filtrul pus prin respingerea unor inițiative nocive sau neconstituționale precum finanțarea din bani publici a sinecurii reprezentată de Academia Oamenilor de Știință din România sau legea privind predarea orelor de sport de către învățători. 

Misiunea noastră e să reconstruim o țară, iar piatra de temelie pe care trebuie să o punem e educația oamenilor din România.
Irineu Darău