Activitatea în comisia pentru învățământ și sport

De la începutul mandatului, sunt Secretar al Comisiei pentru învățământ, tineret și sport, în linie cu prioritatea primordială pe care mi-am asumat-o, de a contribui la îmbunătățirea sistemului de educație. În calitate de secretar, mă asigur de buna organizare a ședințelor comisiei și verific cu atenție toate documentele elaborate de personalul comisiei.

Cum Senatul este cameră decizională pentru problemele care țin de organizarea generală a sistemului de educație, inițiativele din această sferă nu sunt supuse termenului de adoptare tacită. Astfel, avem ocazia să echilibrăm nevoia de stabilitate legislativă cu remedierea unor probleme legislative urgente cu care se confruntă sistemul de educație.

În primul an de mandat, am avut prezență 100% la ședințele de lucru ale comisiei.

În prima sesiune parlamentară – ianuarie-iunie 2021, am participat la 29 de ședințe ale Comisiei de Învățământ, în care au fost discutate peste 50 de inițiative legislative pentru raport sau pentru aviz, la care se adaugă 10 comunicări ale Comisiei Europene.

În cea de a doua sesiune parlamentară – septembrie-decembrie 2021, am participat la 17 ședințe ale comisiei, în care au fost discutate peste 90 de rapoarte și avize, la care se adaugă 4 comunicări ale Comisiei Europene.

Comisia poate emite rapoarte și avize asupra inițiativelor legislative. Raportul determină, de multe ori, forma finală a unei inițiative, inclusiv prin includerea de amendamente pe care le poate propune și supune votului comisiei fiecare senator, și reprezintă propunerea Comisiei de rezoluție supusă ulterior votului plenului Senatului. Prin avizele emise, Comisia examinează, prin prisma intereselor învățământului, inițiativele trimise pentru raport la alte comisii, cu o contribuție limitată asupra formei sau oportunității unei inițiative, însă are totuși posibilitatea de a propune amendamente, care sunt trimise comisiei raportoare.

Cabinetul meu analizează temeinic toate inițiativele legislative de pe ordinea de zi a comisiei, adesea pe spețe complexe și cu tangențe în variate alte domenii. În fiecare săptămână, discutăm toate inițiativele de pe ordinea de zi, împreună cu toți parlamentarii USR PLUS din comisiile de învățământ, iar ori de câte ori e nevoie, ne consultăm atât cu partenerii sociali, cât și cu partenerii politici. Acest efort continuu în pregătirea comisiei este crucial, pentru a ne asigura că toate inițiativele care ajung să fie votate în plen sunt suficient de bune pentru a deveni legi.

În cadrul comisiei, am contribuit la îmbunătățirea mai multor inițiative:

Programul „Din grijă pentru copii”
* Acest program inițiat de Guvern, care va include, printre altele, ședințe de terapie psihologică pentru copii și formarea unor specialiști care interacționează cu aceștia prin prisma jobului, a fost propus de către Guvern ca răspuns la problemele socio-emoționale cauzate de pandemie. Iată îmbunătățirile aduse:

 • Clarificare că ședințele de terapie vor fi gratuite pentru copii și numărul lor per beneficiar, consultându-ne cu inițiatorii
 • Obligație de publicare a rezultatelor programului
 • Acest proiect se află acum la Camera Deputaților, care este cameră decizională.

Optimizarea programului “Masa caldă în școli”

* Una dintre cele mai mari realizări a fost modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 91/2021 privind Programul-pilot, în legea de aprobare care a devenit Legea nr. 306/2021. Alături de grupul de lucru creat la nivelul USR PLUS, am reuşit să aducem substanțiale îmbunătățiri programului: pentru a asigura continuitatea, l-am prelungit pentru întregul an şcolar 2021-2022, deși Guvernul îl reglementase doar pentru ultimele 4 luni din 2021. În plus, pentru că, în multe şcoli, implementarea programului era afectată de lipsa de personal, am prevăzut posibilitatea suplimentării personalului la solicitarea unităţilor de învăţământ. Ne-am asigurat și că vor exista banii necesari pentru continuarea programului, chiar şi în eventualitatea în care bugetul de stat nu ar fi fost aprobat până atunci. 

Încadrarea mai multor funcții ca personal didactic auxiliar
* De regulă, orice modificare la Legea educației intră în vigoare în anul școlar următor adoptării. Totuși, pe principiul simplu că echitatea nu trebuie să aştepte după calendar ci trebuie promovată neîntârziat, am propus ca inițiativa prin care anumite funcții din cadrul inspectoratelor şcolare au fost încadrate ca personal didactic auxiliar să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2022. Astfel, școlile pot deja să facă angajări pentru următoarele funcții: auditor, consilier juridic, consilier, expert şi referent.

Alinierea României la Convenția internațională anti-doping
* În cadrul unui grup de lucru format din senatori din Comisia pentru învățământ și Comisia juridică, în colaborare cu reprezentanți ai Guvernului, am contribuit la armonizarea unui proiect depus de Guvern pentru alinierea României la Convenția internațională anti-doping. Au fost clarificate, în special, atribuții ale unor instituții responsabile de aplicarea legislației și mijloacele de soluționare a conflictelor de competență între organizațiile anti-doping.

Amendamentele la Legea bugetului de stat pe anul 2022 constituie un subiect aparte, care, deși au fost susținute de comisiile reunite de învățământ, au fost respinse ulterior în comisiile de buget și plen:

  • Extinderea programului de „Masă caldă în școli”;
  • Creșterea salariilor profesorilor;
  • Modernizarea școlii gimnaziale din Gârcini, Brașov;
  • Realizarea unor standarde naționale de evaluare pentru clasele din învățământul primar și formarea cadrelor didactice în utilizarea acestor standarde;
  • Un program de digitalizare și integrare a datelor din evaluările și examenele naționale.

Discuțiile din interiorul comisiei sunt adesea complexe și înglobează diferitele roluri pe care le îndeplinim în Parlament.

Câteva dintre dezbaterile mai intense au fost axate pe:

 • Schimbarea modalității de numire a directorilor interimari prin alegerea de către Consiliile de Administrație a școlilor, inițiativă USR PLUS pe care am co-semnat-o. Dezbaterile și efortul de îmbunătățire au fost intense încă dinainte de depunere, iar după parcursul rapid prin Camera Deputaților, adoptarea unui raport favorabil în Comisia de Învățământ din Senat a permis validarea în plen și transmiterea către promulgare înainte de finalul sesiunii legislative, necesar pentru ca inițiativa să poată fi aplicată înainte de noul val de interimate din august. Cu toate acestea, inițiativa a fost retrimisă apoi Parlamentului de către Președinte.
 • Legile de aprobare a OUG-urilor pe programele pilot remediale Școală după Școală.

După o serie de discuții axate pe propunerile de amendamente ale Ministerului Educației și ale membrilor comisiei, concluzia, în acest caz, a fost că riscurile unei acțiuni rapide din partea comisiei asupra programului crucial pentru recuperarea pierderilor din pandemie ar justifica o solicitare către Ministerul Educației de a reglementa continuarea programului printr-un nou OUG. Ministerul nu a emis o nouă OUG, iar programul pilot s-a desfășurat cu mari sincope și cu probleme de raportare, astfel că am ales la sfârșitul lui 2021 să scoatem cele două OUG-uri din circuitul legislativ prin aprobarea lor după ce și-au produs efectele, asumându-ne transpartinic că vom lucra temeinic la o mai bună reglementare a cadrului general dedicat programelor „Școala după școală”.

 • Schimbarea destinației bazei materiale a școlilor.

Am încercat să opresc această schimbare propusă a fi făcută fără avizul Ministerului Educației, după 3 ani de inactivitate, în orice, fără niciun fel de garanție. Am propus, printr-un amendament, ca schimbarea destinației, după 3 ani, fără aviz, să se facă doar în anumite scopuri, cum ar fi pentru dezvoltarea comunității, pentru activități educaționale sau sociale. Propunerea mea a fost însă respinsă, iar legea a fost promulgată de președinte, dând liber la transformarea școlilor în aproape orice.

 • Suspendarea cadrelor didactice urmărite penal pentru fapte sexuale.

Această inițiativă a colegilor de coaliție a necesitat muncă intensă pentru integrarea observațiilor Consiliului Legislativ și pentru corelarea cu Codul Muncii, amendamentele fiind agreate în unanimitate în ședință, cu scurt timp înainte de îndeplinirea termenului de adoptare tacită, aplicabil în acest caz.

 • Legea de aprobare a OUG 22/2021 pentru recunoașterea programelor integrate realizate în parteneriat între universități române și universități din Spațiul European al Învățământului Superior și recunoașterea diplomelor comune.

Am contribuit la susținerea amendamentelor depuse de colegii din USR PLUS, prin care se va garanta un procent minim de reprezentare a studenților în sistemele interne de asigurare a calității, precum și cele care privesc finanțarea școlilor, încă de la autorizare, indiferent de forma de organizare, pentru a ne asigura că principiul prin care banii urmează elevul este întotdeauna aplicat.

 • Legea pentru studierea obligatorie a istoriei evreilor și a Holocaustului, începând cu anul școlar 2023-2024.

Au existat dezbateri aprinse în comisie, în încercarea unor parlamentari de a minimiza acest subiect, propunând păstrarea acestuia ca disciplină opțională. În calitate de olimpic la istorie și știind foarte bine cum astfel de capitole importante sunt lăsate la „și altele”, am susținut nevoia unei astfel de inițiative, fiind conștient că negarea adevărului istoric și ignoranța pot duce la repetarea acestor tragedii.

La acestea se adaugă

* o serie de alte măsuri trecute către plenul Senatului, precum:

   1. consfințirea funcționării UEFISCDI în forma actuală
   2. facilitarea accesului la vize pentru elevi și studenți străini de origine română
   3. transformarea creșelor în unități de învățământ în subordinea Ministerului Educației sau a autorităților locale
   4. elaborarea unei strategii privind educația pentru mediu
   5. asigurarea accesului gratuit pentru studenți în bibliotecile central-universitare
   6. reducerea TVA-ului la cărțile electronice și în format audio
   7. zile libere pentru părinții cu copii cu vârsta până la 12 ani în situația limitării sau suspendării activităților didactice
   8. accesul liber în curțile școlilor în afara programului zilnic

*filtrul pus prin respingerea unor inițiative nocive sau neconstituționale precum:

   1. finanțarea din bani publici a sinecurii reprezentate de Academia Oamenilor de Știință din România
   2. predarea orelor de sport de către învățători
   3. încercarea de politizare a Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, prin trecerea ei de sub coordonarea ministerului Educației sub control parlamentar

Misiunea noastră e să reconstruim o țară, iar piatra de temelie pe care trebuie să o punem e educația oamenilor din România.
Irineu Darău