Luări de cuvânt în plen

Total: 38 luări de cuvânt
Total (cu fond): 27
Sesiunea I (cu fond): 18
Sesiunea II (cu fond): 9

LE REGĂSIȚI PE TOATE AICI

2021-12-20 – În contextul aprobării unei ordonanțe de urgență care a reglementat programul pilot de educație remedială, am atras atenția asupra nevoii urgente de adaptare a legislației, pentru a deschide în cadrul programelor „Școala după școală”, nu doar la nivel de proiecte pilot limitate în timp și financiar, posibilitatea orelor remediale, a orelor pentru excelență, a orelor care să susțină înclinațiile copiilor pe termen lung. Și, de asemenea, să asigurăm surse de finanțare variate, care apoi să se regăsească și în alocările bugetare.

2021-12-15 – Am susținut inițiativa proprie care asigură dreptul la îngrijire tuturor copiilor infectați cu Covid-19, deschizând dreptul la concediul pentru îngrijirea copilului și către părinții sau aparținătorii imunizați.

2021-12-08 – În contextul adoptării inițiativei care consacră printre competențele-cheie ale absolvenților și competența de mediu, am susținut nevoia ca Ministerul Educației să treacă rapid la practică, să actualizeze planurile-cadru și conținuturile, pentru a nu mai sacrifica și alte generații.

2021-12-06 – Am susținut inițiativa USR care asigură oricărui student acces egal și gratuit atât la bibliotecile universitare, cât și la cele central-universitare.

2021-12-06 – Am susținut o inițiativă co-semnată, care instituie o nouă atribuție pentru Ministerul Educației – cea de a publica pe pagina web a instituției calendarul activităților și al evenimentelor menite să popularizeze știința.

2021-11-15 – Am susținut, în numele USR, introducerea unei materii despre istoria evreilor şi a Holocaustului și formarea profesorilor care o vor preda. Vedem în spațiul public o înflorire a declarațiilor sau manifestărilor antisemite, rasiste, xenofobe sau negaționiste, care nu pot fi combătute decât prin educație. Astfel, prin conștientizarea crimelor comise în trecut de anumite regimuri ale statului român, vom ajuta noile generații să devină buni cetățeni într-o democrație care să facă imposibilă în viitor repetarea acestei istorii regretabile.

2021-10-11 – Am încercat să oprim transformarea în orice a școlilor nefolosite, fără minime garanții. Clădirile nefolosite trebuie valorificate, însă în interesul comunității și cu responsabilitate, mai ales că ducem lipsă de spații pentru programele „Școala după școală”, „Masa caldă în școli” sau pentru activități sociale sau culturale.

2021-02-08 – Susținerea măsurilor de sprijin pentru angajați și angajatori în contextul pandemiei Covid19

La vot final, grupul USR PLUS a susținut aprobarea OUG 220/2020 prin care unele măsuri de sprijin pentru angajați și angajatori în contextul pandemiei COVID19 au fost prelungite și prin care s-a instituit o subvenție pentru angajări noi

2021-02-17 Susținerea votului pentru consfințirea existenței Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

După respingerea de către PSD în 2014 și solicitarea reexaminării de către președinte, după diverse rapoarte de respingere date în ambele camere în parlamentele anterioare, după 20 de înscrieri în plenul Senatului, am susținut, în final, adoptarea OUG-ului prin care s-a creat UEFISCDI în forma actuală și consfințirea existenței sale

2021-02-22Susținerea păstrării definiției bullying-ului în forma actuală

Am susținut respingerea unei inițiative PSD din 2019 care ar fi generat confuzie pe definiția juridică a bullying-ului, definiție ce există deja în alte acte normative. Inițiativa a primit raport de respingere în Comisia de Învățământ în procedură de reexaminare, după ce parlamentul anterior o adoptase într-o formă care nu ar fi rezolvat nimic în mod concret și nu ar fi fost aplicabilă.

2021-03-24 – Susținerea eliminării unei inechități între sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și sistemul unitar de pensii publice

Am susținut corectarea unei probleme de constituționalitate pe posibilitatea reducerii vârstei de pensionare a avocaților în cazuri de handicap grav, în oglindă cu sistemul general de pensii publice

2021-03-24 – Susținerea votului pentru decuplarea finanțării Academiei Oamenilor de Știință din bani publici

Am susținut respingerea unei inițiative PSD care ar fi dus la finanțarea exclusivă din bugetul de stat a Academiei Oamenilor de Știință din România, și la decuplarea acesteia de la controlul public – fiind vorba despre o instituție care nu produce cercetare, ci doar dă indemnizații membrilor săi de marcă, precum Ecaterina Andronescu, Teodor Meleșcanu și alții.

2021-04-19 Susținerea acordării drepturilor compensatorii și urmașilor victimelor regimului fascist

Am susținut corectarea unei inechități în sistemul de drepturi compensatorii ale victimelor regimurilor opresive, prin introducerea, în oglindă cu sistemele privind drepturile victimelor regimului comunist, și ale victimelor represaliilor de la Revoluție, a posibilității urmașilor victimelor regimului fascist de a accesa reparații. 

2021-05-04 Susținerea simplificării regimului telemuncii 

Am susținut inițiativa colegilor de coaliție prin care se flexibilizează locul muncii, în cazul contractului de telemuncă, și se simplifică birocrația, în aspectele legate de sănătate și securitate în muncă.

2021-05-04 Respingerea introducerii unor noi inechități între sistemele de drepturi compensatorii ale victimelor regimurilor opresive

Am susținut o abordare prudentă și o analiză temeinică înainte de a introduce noi modificări la legile care privesc compensații pentru victimele regimurilor opresive, acestea fiind modificate de mai multe ori în fiecare an, introducandu-se în unele cazuri noi inechități între sistemele diferite

2021-05-17 – Susținerea acordării de sprijin pentru accesarea de fonduri nerambursabile de către 139 de comunități marginalizate

Am susținut derogarea introdusă prin OUG 31/2021, prin care Ministerul Muncii va putea elabora documentația tehnică din bugetul propriu astfel încât 139 de comunități marginalizate să poată accesa fonduri europene pentru înființarea unor centre de zi

2021-05-19 Respingerea unei inițiative vagi și interpretabile privind predarea orelor de sport

Am susținut respingerea, ca urmare a unei cereri de reexaminare a Președintelui, a unei inițiative PSD care ar fi generat confuzie pe predarea orelor de sport prin formulări vagi și impredictibile

2021-05-19Respingerea unor modificări PSD la vechea lege a pensiilor 

Am susținut respingerea unei inițiative PSD cu prevederi identice cu o altă inițiativă deja respinsă de modificare a vechii legi a pensiilor, fără sursă de finanțare și fără estimare de impact bugetar, pentru a asigura că prevederile sistemului de pensii sunt armonizate corect

2021-06-07Respingerea majorării semnificative a indemnizațiilor membrilor comisiilor de acordare a beneficiilor persoanelor persecutate de comunism

Am reiterat necesitatea unei abordări integrate a sistemelor de compensare a victimelor regimurilor opresive, pentru a nu introduce noi inechități, cum ar fi introdus această inițiativă legislativă, și pentru a nu transforma comisiile de acordare a beneficiilor în noi sinecuri 

2021-06-09 – Susținerea nevoii de a face legi aplicabile, nu legi declarative

În contextul dezbaterii asupra propunerii legislative pentru declararea zilei naționale a familiilor numeroase, am susținut nevoia ca Parlamentul să se concentreze pe problemele reale ale României și să nu mai consumăm timp și energie pe dezbaterea unor inițiative pur declarative.

2021-06-09 Susținerea inițiativei care va permite construirea spitalului regional din Brașov și a infrastructurii spitalicești adiacente la dimensiunea corectă

Am susținut nevoia deblocării prin lege a unui teren din Brașov care ar putea fi folosit pentru extinderea planurilor de construire a infrastructurii spitalicești din județ, astfel încât regiunea să poată beneficia de facilități medicale moderne și corect dimensionate.

2021-06-16Nevoia introducerii unor ore de educație sexuală aplicabile și adaptate vârstei, pentru a preveni graviditatea minorelor și bolile cu transmitere sexuală

Am reiterat eforturile de compromis depuse în Comisia de Muncă pentru găsirea unor soluții de a avea ore de educație sexuală aplicabile și adaptate vârstei, lucru care nu va fi posibil prin forma reconfirmată din legea trimisă spre reexaminare, cu amendamentele adoptate de fostul Parlament fără legătură cu legea de bază în care au fost introduse. Am făcut apel la reîntoarcerea inițiativei la comisie pentru a continua eforturile de găsire a unui compromis în interesul copiilor.

2021-06-22Nevoia reîntoarcerii la comisie a legii care va transforma educația sexuală într-o educație sanitară inaplicabilă

Am denunțat abordarea celorlalte partide în care au blocat o lege bună pentru protecția copiilor timp de un an și jumătate pentru transformarea educației sexuale în educație sanitară inaplicabilă. 

2021-06-30Susținerea inițiativei privind numirea directorilor interimari de către Consiliile de Administrație ale școlilor

Am susținut nevoia fundamentală de depolitizare și profesionalizare a managementului școlar prin organizarea concursurilor pentru inspectori generali și pentru directori de către Ministerul Educației. 

Misiunea noastră e să reconstruim o țară, iar piatra de temelie pe care trebuie să o punem e educația oamenilor din România.
Irineu Darău