Comisia pentru Muncă – 21.02.2023

O nouă săptămână în care continuăm cu exercițiul de #transparență. În Comisia pentru Muncă din data de 21 februarie, am avut 10 puncte pe ordinea de zi. Vi le prezint mai jos, așa cum le-am analizat cu atenție și le-am trecut, ca și până acum, prin filtrul propriu, în beneficiul vostru.

Pe rând, propunerile sunt:

  1. L850/2022 – Posibilitate de suprapunere de program de muncă pentru personalul didactic medical

Discutată și săptămâna trecută, inițiativa vizează introducerea unei derogări de la art.35 din Codul muncii – personalul didactic medical să poată desfășura activitatea didactică în unităţi sanitare, cu suprapunerea programului de muncă. Săptămâna aceasta, ne-am exprimat votul asupra unui amendament ce viza includerea personalului didactic ce fac parte din programe de studii universitare în domeniul Sănătate. Am votat abținere, întrucât măsura creează discriminare față de celelalte categorii de personal care desfășoară activitate didactică. Cu toate acestea, a fost adoptat un raport de admitere.

  1. L31/2023 – Licitație de creșteri salariale, jucată de PSD și PNL

Ordonanță de urgență, prin care se majorează indemnizațiile preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, primarilor şi viceprimarilor UAT care implementează proiecte europene și din PNRR, cu până la 50%. PSD și PNL au depus amendamente de a mări cu până la 25% salariile, și așa foarte mari, din unele instituții publice. Era vorba de creșterea salariilor pentru funcționarii care au deja salarii mari, la Curtea de Conturi și la Parlament, în condițiile în care aceste măriri nu au nicio legătură cu PNRR sau fonduri europene și vin prin amendamente depuse direct în comisie, fără a fi calculat impactul bugetar și fără a avea o fundamentare adecvată. Am votat împotriva acestor amendamente, pentru că  prin astfel de heirupisme, PSD și PNL nu face altceva decât să sporească riscul de inechități și mai mari în salarizarea din sistemul public, ignorând însă categorii care chiar ar avea nevoie de o stimulare salarială: de exemplu, cadrele didactice. În urma presiunilor mele și ale colegilor mei, amendamentele privind creșterea salariilor funcționarilor publici din Parlament și INSSE au fost respinse, senatorii coaliției guvernamentale votând totuși creșteri salariale cu 25% la Curtea de Conturi. Urmează și deciziile comisiei de administrație.

  1. L868/2022 – Noi beneficii pentru victimele violenței domestice

Inițiativă USR, prin care se urmărește includerea victimelor violenței domestice în categoria beneficiarilor Legii nr.76/2002. Am votat pentru sprijinirea victimelor violenței domestice, mai ales a celor care se confruntă cu dificultăți în a se integra pe piața muncii. Astfel, acestea vor beneficia de servicii de formare personală gratuite pentru dacă nu realizează venituri, stimularea angajatorilor care angajează victimele violenței domestice – 2.250 lei (alături de șomeri, tineri NEET ce nu sunt angajați în educație, profesional sau în training etc.). Inițiativa a primit un raport de admitere în unanimitate.

  1. L826/2022 – Reduceri de vârstă de pensionare cu 2 ani pentru mai multe categorii de persoane din partea PNL

Vorbim, din nou, despre adăugarea localității Codlea din județul Brașov în rândul celor aflate în zonele afectate de poluare. De data aceasta, însă, inițiatorii sunt PNL. Poluarea chimică industrială nu este evaluată nici în acest caz, inițiatorii prezentând doar niște informații obținute la un moment dat, incert, și există riscul ca acest demers să fie exploatat electoral in campanie. M-am abținut să votez raportul de respingere supus la vot de președinte, pe această inițiativă. Propunerea a primit un raport de respingere.

  1. L20/2023 – Înființarea Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în domeniul Cultural

Ordonanță de Guvern,  care vizează înființarea Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în domeniul Cultural. Vorbim de 9 membri, cu un mandat de 2 ani, numiți prin ordin al ministrului. Aceștia vor beneficia de indemnizație lunară, precum și decontarea cheltuielilor efectuate în vederea participării la lucrări. Am votat abținere, se pare că singura preocupare a guvernului este de a înființa tot felul de instituții noi și agenții. A fost adoptat un aviz favorabil.

  1. L24/2023 – Cartea Electronică de Identitate 

Următoarea ordonanță de Guvern prevede „introducerea la nivel naţional a actelor de identitate (Cartea Electronică de Identitate şi Cartea de Identitate Simplă) într-un format capabil să asigure respectarea standardelor de securitate pentru cărţile naţionale de identitate emise la nivel naţional pentru a permite exercitarea dreptului la libera circulaţie în spaţiul Uniunii Europene a cetăţenilor români. Am votat pentru și a fost adoptat un aviz favorabil în unanimitate.

  1. L25/2023 – Aprobarea cotizației pentru Asociaţia Europeană a Cardurilor de Tineret

Discutăm de aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României la Asociaţia Europeană a Cardurilor de Tineret (AECT). Este vorba de 3.500 euro pe an. Am votat pentru această inițiativă, astfel încât să se implementeze Cardul European de Tineret și în țara noastră, ce va sprijini tinerii să participe activ la viața societății. A fost adoptat un aviz favorabil în unanimitate.

  1. L26/2023 – Reorganizări în domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor

Ordonanță de guvern prin care se urmărește reorganizarea unor instituţii publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii: reorganizarea Autorităţii Feroviare Române, prin preluarea activităţilor şi personalului aferent ONFR; reorganizarea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română – ASFR, prin transformare prin absorbţie cu Organismul de Licenţe Feroviare Român – OLFR şi preluarea din cadrul AFER a activităţii, structurii de personal şi patrimoniului. Întrucât există obligația comunitară de a înființa structuri independente, însă ordonanța lasă ONFR (Organismul Notificat Feroviar Român) în subordinea MTI, în contradicție cu prevederile Directivei 2016/798, am votat abtinere. A fost adoptat un aviz favorabil.

  1. L15/2023 – Corecții la ordonanța privind cardurile de energie

Avem pe masă modificarea ordonanței prin care se acordă cardurile de energie – 700 lei, de 2 ori pe an, prin care se fac unele corecturi ce țin de problemele apărute în practică. S-a constatat că în foarte multe situaţii nu se pot identifica coabitanţii pentru un loc de consum şi este, astfel, necesar să se identifice persoanele în cauză în baza unor declaraţii pe propria răspundere date de către beneficiarul de sprijin. Problemele de identificare exactă a adresei beneficiarilor se datorează în principal inexistentei cartografierii exacte a reţelei de străzi, îndeosebi în mediul rural, unde sunt sate întregi în care străzile nu au nume. Şi în mediul urban se pot găsi străzi fără nume, străzi cu acelaşi nume în acelaşi oraş. Am votat pentru și a fost adoptat un aviz favorabil în unanimitate.

  1. L27/2023 – Alte corecții la ordonanța privind cardurile de energie

Din nou despre ajustări la ordonanța privind acordarea cardurilor de energie, și anume: corelări între articole; stabilirea unei reper temporal al valabilităţii documentelor justificative prin care se face dovada că beneficiarul a achiziţionat material lemnos pentru încălzire care este utilizat la locul de consum; obligativitatea Poştei Române să asigure consultarea electronică a soldului contului de sume în mandat poştal asociat cardului de energie şi istoricul plăţilor efectuate ori de câte ori este necesar; posibilitatea transmiterii electronice a documentelor. Am votat pentru și a fost adoptat un aviz favorabil în unanimitate.

Rămâneți alături de mine, voi reveni cu noutăți.

Misiunea noastră e să reconstruim o țară, iar piatra de temelie pe care trebuie să o punem e educația oamenilor din România.
Irineu Darău