Comisia pentru Muncă – 28.02.2023

O nouă săptămână în care continuăm cu exercițiul de #transparență. În Comisia pentru Muncă din data de 28 februarie, am avut 10 puncte pe ordinea de zi. Vi le prezint mai jos, așa cum le-am analizat cu atenție și le-am trecut, ca și până acum, prin filtrul propriu, în beneficiul vostru.

Pe rând, propunerile sunt:

1. L8/2023 – Cadrul legal privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie

Primul punct de pe ordinea de zi vizează un jalon PNRR – cadrul legal privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie. Acesta are în vedere stabilirea tuturor situațiilor în care se poate considera că un copil se află în risc de separare de familie; obligațiilor serviciului public de asistenţă socială când se constată un copil în situația de risc de separare; precum și înființarea sistemului informatic – Observatorul național al copilului. Am votat pentru această inițiativă și a fost adoptat un raport de admitere în unanimitate.

2. L35/2023 – Alocație de stat de la data nașterii și nu de la data depunerii cererii

Inițiativă USR, care prevede acordarea dreptului la alocația copilului de la data nașterii și nu de la data depunerii cererii la primărie. În prezent, dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii. Inițiativa a fost amânată.

3. L43/2023 – vouchere pentru cursuri de prim-ajutor de bază

Inițiativă USR care vizează acordarea unui voucher pentru cursuri de prim-ajutor de bază pentru toate persoanele în vârstă de cel puţin 14 ani. Valoarea voucherului este de 200 lei şi poate fi actualizată anual cu rata inflaţiei, prin Hotărâre de Guvern. Inițiativa a fost amânată.

4. L44/2023 – Cumul de pensii între pensia de urmaș și cea obținută din alte sisteme neintegrate

Avem pe masă o propunere legislativă a PSD și PNL care vizează introducerea unei excepții de la suspendarea plății pensiei pentru soțul supraviețuitor dacă primește și o pensie de urmaș din alt sistem neintegrat în sistemul de pensii publice – ca să poată primi cele două pensii. Am votat împotrivă, deoarece se are în vedere posibilitatea de a cumula două categorii de pensii, or scopul instituirii pensiei de urmaș este de a acorda posibilitatea soțului supraviețuitor, în virtutea căsătoriei, de a opta pentru un cuantum mai mare al pensiei, cel al soțului decedat, dar nu să cumuleze mai multe categorii de pensii. A fost adoptat un raport de respingere.

5. L54/2023 – Alte localități din județul Arad incluse în categoria localităților poluate pentru care se iese la pensie cu 2 ani mai devreme

Discutăm de o serie de inițiative marca PNL și PSD care urmăresc includerea unor localități noi în categoria celor care sunt poluate, astfel încât persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în aceste localități să beneficieze de o reducere a vârstei standard de pensionare cu 2 ani. De data asta discutăm de localitățile Vladimirescu, Arad, Horea, Cicir, Mandruloc din judeţul Arad. Am votat împotrivă, deoarece nu există la bază o cercetare științifică care să vizeze determinarea nivelului de poluare produs, iar poluarea chimică la care se face referire nu are o evaluare medicală în timp din perspectiva efectelor asupra sănătății locuitorilor din zonă. Mai mult, acestea reprezintă inițiative care nu vin în sprijinul populației, ci sunt exploatate electoral. A fost adoptat un raport de admitere.

6. L60/2023 – Alte localități din județul Argeș și Maramureș incluse în categoria localităților poluate pentru care se iese la pensie cu 2 ani mai devreme

Următoarea inițiativă care adaugă la localitățile aflate în zonele afectate de poluare și Cicârlău, Deseşti, Satulung, Şişeşti, Remetea Chioarului şi Copalnic Mănăştur din judeţul Maramureş. Inițiatorii au depus un amendament prin care sunt adăugate și localitățile Pitești, județul Argeș, precum și Băiuț, Cavnic din județul Maramureș. Am votat împotriva unor astfel de inițiative. Cu doar 3 voturi împotrivă, a fost adoptat un raport de admitere.

7. L68/2023 – Alte localități din județul Alba incluse în categoria localităților poluate pentru care se iese la pensie cu 2 ani mai devreme

Ultima inițiativă din această serie are în vedere adăugarea localității Comănești din județul Bacău, iar prin amendament, Bistra și Sălciua din județul Alba, precum și Municipiul Giurgiu. Și aici am votat împotrivă, adoptându-se un raport de admitere.

8. L83/2023 – Posibilitatea ca navigatorii să fie adoptatori, chiar dacă au lipsit din țară mai mult de 6 luni

Discutăm despre specificarea clară în lege a faptului că și absenţele determinate de desfăşurarea activităţilor specifice sectorului maritim în baza contractelor de muncă ale navigatorilor nu sunt considerate întreruperi ale termenului de 6 luni anterior depunerii cererii de atestare. Am votat abținere, pentru că inițiatorul vorbește de înlăturarea oricărei forme de discriminare, prin discriminare, pentru că introduce o nouă excepție în lege.

9. L89/2023 – organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen

Ultimul proiect discutat în comisie are în vedere organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen. Principalul obiectiv al sistemului informatic este de a asigura un nivel ridicat de Securitate a spațiului liber, justiției și siguranță si ordine publică. Am votat pentru și a fost adoptat un aviz favorabil în unanimitate.

Rămâneți alături de mine, voi reveni cu noutăți.

Misiunea noastră e să reconstruim o țară, iar piatra de temelie pe care trebuie să o punem e educația oamenilor din România.
Irineu Darău